Ոսկյա իրերի գրավով վարկեր

Այս սպառողական վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ՝ կանխիկ կամ անկանխիկ տրամադրման եղանակով:

 

 

Ոսկյա իրերի գրավով վարկեր

Վարկի արժույթ

-

Վարկի գումար

առավելագույնը՝ 3 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

  • 0% - 3 ամիս ժամկետով, ժամկետի սկզբում միայն միանվագ միջնորդավճարի գանձմամբ, իսկ մայր գումարի վճարում ժամկետի վերջում գրաֆիկով վարկերի համար
  • 12% - 3 ամիս ժամկետով տոկոսների և հաշվի սպասարկման ամսական վճարների ամենամսյա վճարում, մայր գումարի վճարում ժամկետի վերջում գրաֆիկով  վարկերի համար
  • 15% - 24 ամիս ժամկետով հավասարաչափ մարման գրաֆիկով, և 12 ամիս ժամկետով ոչ հավասարաչափ մարման գրաֆիկով վարկերի համար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

24 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր (զարդեր, ջարդոն, ձուլակտորներ)՝ բացառությամբ սպիտակ ոսկու

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

-տոկոսների եւ հաշվի սպասարկման ամսական վճարների ամենամսյա վճարում, մայր գումարի վճարում ժամկետի վերջում

-տոկոսների, հաշվի սպասարկման ամսական վճարների եւ մայր գումարի ամենամսյա վճարում

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

150% 

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.inecobank.am/hy/Individual/consumer-loans/gold-pledge-secured

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով