Ոսկի+10%

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ոսկյա իրերի գրավադրմամբ:

 

 

Ոսկի+10%

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

30,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-13,5%

-10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-80-180 օր

-181-730 օր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

Վարկի տոկոսները վճարվում են վարկի
տրամադրման պահին, իսկ վարկի մայր
գումարը` վարկի ժամկետի վերջում:

Վարկի գումարի 31% վճարվում է
անուիտետային մարման
ժամանակացույցով մինչև նախավերջին
մարումը,
· վարկի գումարի 69% հիմնական
պարտքի մնացորդի վրա հաշվեգրված
տոկոսների հետ միասին վճարվում են
ժամկետի վերջում։

 

Անուիտետային վճարումեր

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

110%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/retail/credits/goldcredit/Zoloto_10_arm_16_11_2018.pdf

Ոսկի+30%/50%

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ոսկյա իրերի գրավադրմամբ:

 

 

Ոսկի+30%/50%

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

30,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13,5%, 10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

181-730 օր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)` վարկի գումարի 31%, ժամկետի վերջում `69%-ը:

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

130%/150%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/retail/credits/goldcredit/Zoloto_30_50_arm_16_11_2018.pdf

Ցածր %-ով ոսկու գրավով վարկ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ոսկյա իրերի գրավադրմամբ:

 

 

 

Ցածր %-ով ոսկու գրավով վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

30,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

2%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

80-90 օր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

1․ Վարկի գումարի 31% մարվում է անուիտետային վճարումներով մինչև նախավերջին մարումը, իսկ վարկի գումարի 69%
գումարած հիմնական պարտքի մնացորդի վրա հաշվեգրված տոկոսները մարվում են ժամկետի վերջում:
2. Վարկի տոկոսները վճարվում են վարկի տրամադրման պահին, իսկ վարկի մայր գումարը` վարկի ժամկետի վերջում:

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

100-150%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/retail/credits/goldcredit/Vosku_gravov_vark_catrs_arm_16_11_2018.pdf

Ոսկի+10% գյուղատնտեսներին

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական անձանց-գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ:

 

 

Ոսկի+10% գյուղատնտեսներին

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

նվազագույնը՝ 80 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

7%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

80-730 օր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

Վարկի գումարի 31% վճարվում է անուիտետային մարման ժամանակացույցով մինչև նախավերջին մարումը,
· վարկի գումարի 69% հիմնական պարտքի մնացորդի վրա հաշվեգրված տոկոսների հետ միասին վճարվում են ժամկետի վերջում։

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

110%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/retail/credits/agroloans/Zoloto_10_gyugh_arm_16_11_2018.pdf

Ոսկի+30%/50% գյուղատնտեսներին

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական անձանց-գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ:

 

 

 

Ոսկի+30%/50% գյուղատնտեսներին

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

80-7,400 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

7 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-80-730 օր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

Վարկի գումարի 31%-ը վճարվում է անուիտետային մարման ժամանակացույցով մինչև նախավերջին մարումը,

վարկի գումարի 69%-ը հիմնական պարտքի մնացորդի վրա հաշվեգրված տոկոսների հետ միասին վճարվում են ժամկետի վերջում։

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

110%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/retail/credits/agroloans/Zoloto_10_gyugh_arm_16_11_2018.pdf

Ցածր %-ով գյուղատնտեսներին ոսկու գրավով միկրովարկ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ հանդիսացող ֆիզիկական անձանց-գյուղատնտեսներին ոսկյա իրերի գրավադրմամբ:

 

 

Ցածր %-ով գյուղատնտեսներին ոսկու գրավով միկրովարկ

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

80-7,400 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

1%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

80-90 օր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

1. Վարկի գումարի 31% մարվում է անուիտետային վճարումներով մինչև նախավերջին մարումը, իսկ վարկի գումարի 69% գումարած
հիմնական պարտքի մնացորդի վրա հաշվեգրված տոկոսները մարվում են ժամկետի վերջում:
2. Վարկի տոկոսները վճարվում են վարկի տրամադրման պահին, իսկ վարկի մայր գումարը` վարկի ժամկետի վերջում:

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

100-150%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/retail/credits/agroloans/Gyugh_vosku_gravov_vark_catrs_arm_16_11_2018.pdf

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով