Ոսկի-պարզ

Գրավը վերադարձվում է վարկի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը մնում է անփոփոխ  պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում:

 

 

Ոսկի-պարզ

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

նվազագույնը՝

-20.000 ՀՀ դրամ` դիսկոնտային  եղանակի դեպքում

-70.000 ՀՀ դրամ` միայն տոկոսագումարներ եղանակի դեպքում

-100.000 ՀՀ դրամ` անուիտետային եղանակի դեպքում

Անվանական տոկոսադրույք

-14-16%` դիսկոնտային եղանակի դեպքում

-15-17%` անուիտետային կամ միայն տոկոսագումարներ եղանակի դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

16,1-21,9%

Ժամկետ

18 - 48 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, կանխիկ

Մարման եղանակ

ԴԻՍԿՈՆՏԱՅԻՆ (ամբողջ տոկոսագումարները վարկի տրման պահին, վարկը` ժամկետի վերջում վճարում) կամ

 

ՄԻԱՅՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐ (յուրաքանչյուր ամիս միայն տոկոսագումարներ, վարկը` ժամկետի վերջում վճարում) կամ

ԱՆՈՒԻՏԵՏԱՅԻՆ (վարկի և տոկոսագումարի ամենամսյա հավասարաչափ գումարով վճարում)

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր եւ ձուլակտորներ

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://bless.am/ոսկու-գրավով-վարկեր/ոսկի-պարզ/

Ոսկի-պարզ-պլյուս

Գրավը վերադարձվում է վարկի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը մնում է անփոփոխ  պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում:

 

 

 

Ոսկի-պարզ-պլյուս

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100 000-6 000 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

16-18%

Փաստացի տոկոսադրույք

17,1 – 21,9%

Ժամկետ

18 - 48 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, կանխիկ

Մարման եղանակ

ՄԻԱՅՆ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐ (յուրաքանչյուր ամիս միայն տոկոսագումարներ, վարկը` ժամկետի վերջում վճարում) կամ

ԱՆՈՒԻՏԵՏԱՅԻՆ (վարկի և տոկոսագումարի ամենամսյա հավասարաչափ գումարով վճարում)

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր եւ ձուլակտորներ

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://bless.am/ոսկու-գրավով-վարկեր/ոսկի-պարզ-պլյուս/

Ոսկի-բլեսս

Գրավը վերադարձվում է վարկի ամբողջական մարումից հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի անվանական տոկոսադրույքը մնում է անփոփոխ  պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում:

 

 

Ոսկի-բլեսս

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

200 000-2 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

18%

Փաստացի տոկոսադրույք

19,1 - 21,9%

Ժամկետ

36-48 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, կանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Գրավ/ապահովվածություն

-

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://bless.am/ոսկի-բլեսս/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով