Ոսկու Գրավադրմամբ Սպառողական Վարկեր

Տրամադրվում է 21-65 տարեկան անձանց: Վարկի տրամադրման որոշման կայացման ժամկետը կախված է գրավադրման համար ներկայացված թանկարժեք իրերի քանակից և կարող է տարբեր լինել նշված ժամկետից:

 

 

 

Ոսկու Գրավադրմամբ Սպառողական Վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

50 000-5 000 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

21-24%

Փաստացի տոկոսադրույք

24.35-28%

Ժամկետ

1-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

80-100 %

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.g-a.am/թանկարժեք-իրերի-ոսկու-գրավադրմամբ-ֆի/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով