Z-ART

Վարկը տրամադրվում է «Զարտ» ՍՊԸ-ից ձեռք բերված ոսկյա իրերի և զարդերի գրավադրմամբ ՝ 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 65 տարեկանը:

 

 

Z-ART

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100,000 – 1,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 12 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Գրավ/ապահովվածություն

Զարտ» ՍՊԸ-ից ձեռք բերվող ոսկյա իրեր և զարդեր՝ որը մնում է գրավատուի տիրապետման ներքո:

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 90%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/103

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ՝ 18  տարին    լրացած   ՀՀ    քաղաքացի    կամ    ռեզիդենտ    ֆիզիկական    անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

 

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100,000 -10,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14-18%

Փաստացի տոկոսադրույք

16.30-43.44%

Ժամկետ

1-48 ամիս

Տրամադրման եղանակ

Կանխիկ

Մարման եղանակ

-վարկի տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս,իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-վարկի տոկոսները ամբողջությամբ նախապես,իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 100%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/81

Ադամանդե իրերի գրավադրմամբ

Վարկը տրամադրվում է ադամանդյա իրերի գրավադրմամբ՝ 18  տարին    լրացած   ՀՀ    քաղաքացի    կամ    ռեզիդենտ    ֆիզիկական    անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

Ադամանդե իրերի գրավադրմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100,000 -10,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

24%

Փաստացի տոկոսադրույք

27.19-60.86%

Ժամկետ

1-48 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

-վարկի տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս,իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-վարկի տոկոսները ամբողջությամբ նախապես,իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Գրավ/ապահովվածություն

ադամանդե իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 100%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/43

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով