ՀՀ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկատեսակների մասին